Przedszkole Samorządowe w Siedliszczu znalazło się w gronie zwycięzców drugiej edycji programu grantowego „Rosnę z matematyką” organizowanego przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. W projekcie pt. „Z matematyką za pan brat” wezmą udział wszystkie dzieci z naszej placówki.

Celem projektu  jest wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci poprzez zajęcia matematyczne, konkurs matematyczny, zajęcia terenowe, warsztaty matematyczne, a także zakup pomocy matematycznych dla dzieci. Istotnym celem naszego projektu jest także włączenie rodziców i innych osób z najbliższego otoczenia dzieci w rozwijanie ich kompetencji matematycznych w życiu codziennym.

Projekt będzie realizowany od marca do czerwca 2023 roku.

Program „Rosnę z matematyką” jest skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całego kraju. Na konkurs organizowany w drugiej edycji programu wpłynęły w sumie 562 wnioski. Dofinansowanie otrzymało 137 projektów, w tym projekt naszego przedszkola pt. „Z matematyką za pan brat”.