Dnia 03.05.2018r. odbyła się gminna uroczystość z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. To państwowe święto wpisane jest w coroczny kalendarz uroczystości, zarówno Gminy Siedliszcze jak i naszej Szkoły, dlatego też jest doskonałą okazją do tego, aby uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski uczniowie Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu, pod opieką pań – Anny Kani i Magdaleny Hołub, zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3-Maja. Ich występ uświetnił zespół wokalny, pod opieką pani Jolanty Jędruszak,  którego pieśni patriotyczne wywoływały łzę w oku mieszkańców….

Konstytucja 3-go Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski. Kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarb pusty, a sejm skłócony. Nie brakowało, jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy. Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. Konstytucja 3-ego Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą.

Po występie  Burmistrz Siedliszcza, pan Hieronim Zonik wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, panem Wiesławem Prażmowskim wręczyli nagrody laureatom konkursu historyczno-plastycznego, który odbył się z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Poinformowano społeczność, że w listopadzie 2018 r. odbędzie się 3 edycja konkursu historycznego „100 lat Niepodległej”.