Społeczność szkolna oglądająca akademię przygotowaną przez uczniów klas 3

5 maja 2023 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie klas trzecich przygotowali występ słowno – muzyczny. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku i wyjaśnili wagę tego dnia dla wszystkich Polaków.

Patriotyczne apele związane ze świętami narodowymi są tradycją w naszej szkole. Jest to doskonała okazja, by uzmysłowić dzieciom i młodzieży rolę takich słów jak Ojczyzna i patriotyzm.