Harmonogram rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

23 lutego

1 marca
godz. 15.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej

2 marca

godz. 13.00

19 marca

godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

20 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

20 kwietnia

godz. 13.00

27 kwietnia

do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole

15 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 15 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej

13 czerwca

19 czerwca

godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

22 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
22 czerwca

godz. 13.00

 

28 czerwca

godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole
29 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 29 czerwca Procedura odwoławcza.

Wymagane załączniki: