Budynek Zespołu Szkół w Siedliszczu

Harmonogram rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej/ zgłoszenie do klasy pierwszej

28 luty

4 marca
do godz. 15.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym oraz zgłoszenia do klasy I w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej

7 marca

 

25 marca

do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

25 kwietnia

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

25 kwietnia

 

29 kwietnia

do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole

5 maja

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 5 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej

20 czerwca godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie internetowej szkoły

20 czerwca

24 czerwca

do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

28 czerwca

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

28 czerwca

 

1 lipca

do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole

5 lipca

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 5 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie internetowej szkoły