1. Organizatorzy:
  Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
 2. Uczestnicy konkursu:
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy IV – VIII Szkoły Podstawowej im. H.
  Sienkiewicza w Siedliszczu
 3. Cele:
  Popularyzowanie wiedzy o „małej ojczyźnie”
  Kształtowanie poczucia wartości najbliższego dziedzictwa
  Poszerzenie wiedzy o okresie wojny i okupacji gminy Siedliszcze
  Umocnienie więzi z „małą ojczyzną”
  Inspirowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego poszukiwania wiedzy.
 4. Zasady organizacyjne konkursu:
  Konkurs składa się z jednego etapu szkolnego.
  Zgłoszenia do nauczyciela historii należy przesłać do 20 maja.
  Konkurs odbędzie się dnia 28 maja na platformie classroom przez Blank Qiuz, o godzinie 12.
  Uczestniczy mogą rozwiązać test tylko raz.
  Wyniki konkursu i listy laureatów ogłoszone zostaną na stronie szkoły 5 czerwca 2020 roku.
  O terminie wręczenia nagród poinformujemy na stronie szkoły.
 5. Bibliografia:
  Od prehistorii do współczesności. Odkrywanie lokalnej tożsamości mieszkańców Siedliszcza
  – monografie historyczne- rozdział „Okres wojny i okupacji” (str. 218 – 250).