1. Organizatorzy:
  Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
 2. Cele konkursu:
 • propagowanie wiedzy na temat małej ojczyzny
 • budzenie wrażliwości historycznej
 • poszerzenie wiedzy o okresie wojny i okupacji gminy Siedliszcze
 • inspirowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego poszukiwania wiedzy
 • umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnej jako zwięzłej formy przekazania
  tematu, z wykorzystaniem zasad przygotowanie prezentacji.
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII Zespołu Szkół im. H.
  Sienkiewicza w Siedliszczu.
 2. Wymagania odnośnie prezentacji:
 • prezentację należy wykonać samodzielnie,
 • każda prezentacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz klasę autora,
 • prezentacja powinna składać się 10 -15 slajdów w programie power point,
 • prezentację należy podpisać oraz zamieścić bibliografię (źródła),
 • treść prezentacji powinna odnosić się do okresu wojny i okupacji w gminie Siedliszcze,
 • każdy uczestnik może złożyć 1 pracę konkursową.
 1. Prace należy dostarczyć w dniach 28 – 29 maja na adres email
  Wyniki konkursu i listy laureatów ogłoszone zostaną na stronie szkoły 5 czerwca 2020 roku.
  O terminie wręczenia nagród poinformujemy na stronie szkoły.
  6.
 2. Bibliografia:
  Od prehistorii do współczesności. Odkrywanie lokalnej tożsamości mieszkańców Siedliszcza –
  monografie historyczne, rozdział „Okres wojny i okupacji” (str.218 – 250).
  Strona internetowa: www.siedliszcze.pl