Obraz z napisem konkurs, weź udział

1. Organizatorzy:

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu.

2. Cele konkursu:

– propagowanie wiedzy na temat małej ojczyzny,

– budzenie wrażliwości historycznej,

– poszerzenie wiedzy o historii regionu na tle dziejów Polski,

– inspirowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego poszukiwania wiedzy. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu. Odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I – uczniowie klas IV – VI,

Kategoria II – uczniowie klas VII – VIII.

4.Zadania uczestników konkursu:

a) w kategorii literackiej – napisanie wiersza poświęconego, miejscom, postaciom       i motywom związanym z historią małej ojczyzny na tle dziejów Polski;

b) w kategorii plastyczniej – opracowanie autorskiej pracy plastycznej w technice rysunkowej lub malarskiej poświęconej, miejscom, postaciom lub motywom związanym z historią małej ojczyzny na tle dziejów Polski.

 4. Wymagania odnośnie prac:

– prace należy wykonać samodzielnie,

– każda praca powinna zawierać imię i nazwisko oraz klasę autora,

– praca plastyczna powinna mieć format A4,

– treść pracy powinna odnosić się do miejsc postaci, wydarzeń, motywów związanych z historią małej ojczyzny na tle dziejów Polski,

– każdy uczestnik może złożyć 1 pracę konkursową.

5. Prace należy dostarczyć do nauczycieli historii do 28 kwietnia 2023 roku.