Regulamin korzystania z biblioteki     w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  w Siedliszczu w czasie pandemii

  1. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
  2. Uczniowie nie wchodzą do pomieszczenia biblioteki.
  3. Książki będą wypożyczane i zwracane przy zabezpieczonym pleksą wejściu do biblioteki .
  4. Przed wejściem oczekujący uczniowie powinni zachować dystans społeczny, minimum 1,5 m.
  5. W strefie wypożyczeń jednocześnie może przebywać maksymalnie   5 uczniów.
  6. Zwrócone książki i inne materiały będą podlegać kwarantannie – czasopisma i książki nie obłożone  2 doby,  książki w plastikowych okładkach, płyty i inne materiały 3 doby. Materiały te zostaną odłożone do oddzielnych pudełek  z zapisaną datą zwrotu.
  7. Stół, na którym  wydaje się  i odbiera materiały biblioteczne, będzie dezynfekowany po każdej przerwie.    
  8. Dezynfekowane będą również wszystkie powierzchnie wspólne: blaty, klamki, oparcia krzeseł i inne.          
  9. W przypadkach wyżej nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy dotyczące pandemii opracowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

�������64g�m