Blanka Szczepaniak

 laureatką Wojewódzkiego  Konkursu Plastycznego

” RAJSKIE PTAKI”

organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

 im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble.

 Na konkurs wpłynęły 472 prace:

Jury wyłoniło spośród nadesłanych prac plastycznych laureatów, przyznając nagrody

i  wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych.

W kategorii I ( 9-12 lat ) przyznano następujące nagrody:

Nagroda I – BLANKA SZCZEPANIAK,

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

Nagroda II – OLIVIER FLOREK, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

w Hrubieszowie

 Nagroda II – NATALIA KOWALIK, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie Nagroda III – JUDYTA KUDUK, Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu

 Nagroda III – LAURA JAWORSKA, Centrum Kultury w Łęcznej

Rozdaniu nagród w pięknym dworze w Kęble towarzyszył wzruszający spektakl pantomimiczny, w wykonaniu aktorów teatru MISZ-MASZ.