Przedszkole Samorządowe w Siedliszczu ma przyjemność zaprosić dzieci z naszego przedszkola oraz dzieci z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu w wieku od 3 do 6 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja ulubiona postać z bajki”

Cele konkursu:

 • zachęcanie dzieci do poznawania literatury dziecięcej;
 • prezentowanie twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym;
 • rozwijanie wyobraźni dzieci i wrażliwości estetycznej;
 • czerpanie radości dzieci z efektów własnych działań twórczych.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs rozpoczyna się 15.02.2016 r. i trwać będzie do 15.03.2016 r. Prace dostarczone po upływie terminu, nie będą brały udziału w konkursie.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.
 3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 1 prace.
 4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach 3-4 latków oraz 5-6 latków.
 5. Technika pracy: dowolna, płaska – format A4.
 6. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury, które przyzna za I, II, III miejsce nagrodę.
 7. Nadesłane prace powinny zawierać metryczkę: imię, nazwisko oraz wiek dziecka, imię i nazwisko wychowawcy (rodzica), telefon kontaktowy
 8. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
 9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych laureatów konkursu oraz ich nauczycieli.
 10. Prace konkursowe prosimy dostarczać do dnia 15.03.2016 r. na adres:

Przedszkole Samorządowe w Siedliszczu

 1. Szkolna 62

22-130 Siedliszcze

 1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 30.03.2016 r. na stronie internetowej: https://zssiedliszcze.edu.pl/
 2. Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy konkursu:

Wioletta Drzazga

Anna Szelest