Dzień 3 września 2018 r. był długo oczekiwany przez dzieci, rodziców i społeczność lokalną. W tym dniu dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Przedszkola Samorządowego w Siedliszczu.
Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecni byli: ksiądz proboszcz J. Brogowski, p. T. Szczepaniak – Wicestarosta powiatu chełmskiego, p. H. Radej – starszy wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. H. Zonik – Burmistrz Siedliszcza wraz z pracownikami urzędu: p. J. Szawrońską – sekretarzem, p. T. Kocot – skarbnikiem, p. W. Domańskim – kierownikiem i p. T. Dyszewskim – inspektorem działu budownictwa, gospodarki komunalnej, kultury i działalności, p. W. Prażnowski – Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi i Sołtysami z gminy Siedliszcze, p. B. Prażnowska – długoletni Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu, p. Z. Bajko i S. Mitek – Inspektorzy nadzoru budowlanego, p. H. Ostrowski – przedstawiciel firmy budowlanej EcoHaus oraz rodzice.
Zebranych przywitała dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu Aneta Dudek. W swoim wystąpieniu podziękowała Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za wrażliwość na potrzeby najmłodszych mieszkańców gminy, stałą troskę i dbałość o jakość warunków zabawy i nauki.
Szczególne podziękowania złożyła na ręce firmy, która tak sprawnie zrealizowała inwestycję oraz osobom przy niej współpracującym. Dzieciom życzyła samych sukcesów oraz radości z pobytu w przedszkolu.
W imieniu rodziców słowa podziękowania przekazała pani Patrycja Duda.
W dalszej kolejności głos zabrali goście, którzy byli pod ogromnym wrażeniem obiektu. Pan Burmistrz Hieronim Zonik w kilku sławach przypomniał historię placówki. Pan Henryk Radej podziękował władzom gminy za zaangażowanie i rozwój lokalnej edukacji.
Słowa wdzięczności przekazały także przedszkolaki, wręczając podziękowania wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w powstanie przedszkola. Zaprosiły również na krótką część artystyczną. Dla zebranych na uroczystości przygotowały słodką niespodziankę, przypominającą czasy dzieciństwa – lizaczki.
Po występie dzieci przez uroczyste przecięcie wstęgi dokonano otwarcia przedszkola. Następnie Proboszcz Parafii pobłogosławił i poświęcił obiekt.
Po oficjalnym otwarciu przedszkola goście mieli możliwość zwiedzenia pomieszczeń.
Budowa obiektu rozpoczęła się w 2017 r. Całkowita powierzchnia użytkowa to prawie 470 m2. Koszt inwestycji 1.7 mln zł. w całości sfinansowany został z budżetu gminy.
Dzięki temu dzieci zyskały nowoczesny, funkcjonalny obiekt dostosowany do obowiązujących standardów i potrzeb maluchów. Przedszkole jest przepiękne, bardzo jasne i kolorowe, opieką obejmuje 122 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.
Do ich dyspozycji są cztery, w pełni wyposażone sale z przylegającymi do nich łazienkami i szatniami, zaplecze socjalne oraz rozdzielnia posiłków. Zakupiono nowe meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.
Przedszkole pracuje w godz. 7,00 – 15,30. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz języka angielskiego. Dodatkowo nieodpłatnie prowadzone są zajęcia z rytmiki, religii. Do każdej grupy zatrudniona jest pomoc nauczyciela.
Życzymy dzieciom, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był okazją do wspólnego przeżywania radości z odkrywania świata. Aby każda chwila spędzona tu była godną zapamiętania.
Nauczycielom życzymy realizacji swoich pomysłów i projektów, wspaniałych efektów pracy.
W imieniu dzieci, rodziców i pracowników przedszkola słowa podziękowania kierujemy jeszcze raz do wszystkich, którzy przyczynili się do postania tak pięknego obiektu. Dziękujemy!