Informujemy, że z powodu przedłużającego się zawieszenia nauki stacjonarnej przesunięte zostają terminy składania prac na konkurs plastyczny „Jeden dzień z życia mojej szkoły” oraz multimedialny  „Moja szkoła w obiektywie”.

Ostateczny dzień wpływu prac zostanie podany do wiadomości po powrocie do stacjonarnej nauki odpowiednio klas I – III i IV – VIII.

Organizatorzy