Protokół z przebiegu egzaminu sprawnościowego dla kandydatów ubiegających się  o przyjęcie do IV klasy sportowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu  w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzony dnia.09 czerwca 2017 roku.

Test sprawnościowy odbył się zgodnie z warunkami zawartymi w szkolnym regulaminie rekrutacji. Warunkiem zaliczenia testu sprawnościowego jest uzyskanie min. wartości punktowej dla dziewcząt: 30 punktów; dla chłopców  35 punktów

Stwierdza, się iż w wyniku przeprowadzenia egzaminu sprawnościowego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej o profilu piłka ręczna dziewcząt i piłka nożna chłopców poszczególni kandydaci otrzymali następujące wartości punktowe i oceny:

Dziewczęta:

L.p Imię i Nazwisko Liczba uzyskanych punktów Wynik zaliczenia
1.        Dominika Grzesiuk 44 zaliczono
2.        Dominika Janczak 37 zaliczono
3.        Julia Mikuła 43 zaliczono
4.        Klaudia Konowałek 26 nie zaliczono
5.        Małgorzaty Miszczuk 40 zaliczono
6.        Izabela Muszyńska 39 zaliczono
7.        Roksana Oleszczuk 36,5 zaliczono
8.        Wiktoria Pawłowska 38 zaliczono
9.        Nikola Przybylska 44,5 zaliczono
10.    Aleksandra Szczepańska 21 nie zaliczono
11.    Weronika Warzechowska 45 zaliczono
12.    Wiktoria Zielińska 41 zaliczono
13.    Emilia Siedlecka 26 nie zaliczono

Chłopcy:

L.p Imię i Nazwisko Liczba uzyskanych punktów Wynik zaliczenia
1. Bartłomiej Braniewski 35 zaliczono
2. Jakub Błaziak 36 zaliczono
3. Bartłomiej Czerniak 45 zaliczono
4. Patryk Dejnek 46,5 zaliczono
5. Jakub Karpiuk 38 zaliczono
6. Bartosz Krupicz 44 zaliczono
7. Kuba Mazurek 50 zaliczono
8. Błażej Orysz 43 zaliczono
9. Kacper Osypowicz 36 zaliczono
10. Szymon Pawlak 45 zaliczono
11. Bartłomiej Pilszak 48 zaliczono
12. Kacper Przebiorowski 36 zaliczono
13. Patryk Pyda 36 zaliczono
14. Jakuba Salecki 19 nie zaliczono
15. Krystian Szabała 44 zaliczono
16. Jan Żukowski 30 nie zaliczono