Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu informuje, że od dnia 4 maja 2021 r. uczniowie z klas I – III wracają do stacjonarnej nauki w szkole.

Zajęcia rozpoczynać się będą odpowiednio o godzinie 7,45 i 10,30 i prowadzone będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Dowóz na lekcje i powrót po zajęciach odbywać się będzie według harmonogramu obowiązującego w stacjonarnym nauczaniu (harmonogram poniżej).

Dzieci z oddziałów przedszkolnych („zerówek”) zajęcia rozpoczynają o godzinie 7,10 i 10,00.

W klasach IV – VIII w dalszym ciągu obowiązują zasady zdalnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy przekażą wychowawcy oddziałów.

W razie pytań i wątpliwości, proszę o kontakt z wychowawcą lub dyrekcją placówki.

O wszelkich zmianach dotyczących sposobu nauczania będziemy informowali na bieżąco.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu Aneta Dudek

Plan dowozów uczniów Szkoły Podstawowej w Siedliszczu w roku szkolnym 2020/2021

Pierwsza zmiana – I kurs

Kierowca: p. M. Szajc; opiekun: p. Z. Wojtan

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 6.25
Majdan szkoła 6.33
Majdan Zalew 6.38
Wola Kor. II – sklep ABC 6.42
Wola Kor. II (p.  Poliszuk) 6.45
Majdan (most) 6.55
Siedliszcze – szkoła 7.05

Kierowca: p. B. Kowalczyk; opiekun: p. A. Iwaniuk

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 6.25
Lipówki (p. Osypowicz) 6.32
Chojno Nowe (Lewiatan) 6.40
Siedliszcze – szkoła 6.50

Kierowca: p. A. Kłos; opiekun: p. E. Żelizko

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła)6.25
Wola Tartak6.33
Wola – kapliczka6.38
Wola (skrzyżowanie)6.45
Borowo6.50
Majdan  Zah. (Denisiuk)6.53
Siedliszcze – szkoła6.56

Kierowca: p. PKS; opiekun: p. J. Poliszuk

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 7.15
Mogilnica (p. Adach) 7.20
Mogilnica (szkoła) 7.25
Brzeziny 7.30
Siedliszcze – szkoła 7.35

Kierowca: PKS; opiekun: p. M. Wodzik

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Bezek (skrzyżowanie) 7.20
Lechówka 7.25
Kamionka 7.30
Marynin 7.35
Siedliszcze – szkoła 7.40

Pierwsza zmiana – II kurs

Kierowca: p. M. Szajc; opiekun: p. Z. Wojtan

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 7.05
Kulik (Terenin) 7.15
Kulik (kaplica) 7.17
Kulik OSP 7.20
Kulik Czmuda 7.22
Dobromyśl 7.25
Janowica 7.30
Siedliszcze – szkoła 7.35

Kierowca: p. M. Kocot;  opiekun: p. D. Żmuda

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze ( szkoła) 7.10
Chojeniec ( Gruszka) 7.18
Chojeniec ( Pastuszak) 7.20
Chojeniec ( Marczuk) 7.23
Gliny 7.26
Chojno Stare ( Parysz) 7.30
Siedliszcze – szkoła 7.35

Kierowca: p. B. Kowalczyk; opiekun: p. A. Iwaniuk

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 6.55
Romanówka 7.08
Chojeniec (zatoczka Gruszka) 7.12
Siedliszcze – szkoła 7.20

Kierowca: p. A. Kłos; opiekun: p. E. Żelizko

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 7.00
Bezek PGR 7.10
Korea  Bezek 7.15
Bezek (Skrzyżowanie) 7.20
Bezek (k. p. Firleja) 7.25
Siedliszcze – szkoła 7.35

Kierowca: p. B. Kowalczyk; opiekun: p. A. Iwaniuk

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 7.25
Krowica 7.30
Siedliszcze – szkoła 7.40

II zmiana  

Kierowca: p.  B. Kowalczyk; opiekun: p. Z. Wojtan

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 9.50
Nowe Chojno – Kanie10.00
Anusin10.05
Stasin Dolny10.07
Krowica10.10
Marynin10.15
Siedliszcze CPN10.20
Siedliszcze – szkoła10.25

ROZKŁAD ODWOZÓW

GODZ. wyjazdu ze szkołyKIERUNEKKIEROWCA/OPIEKUN
12:25Stasin Dolny (koło p. Parysza), Stare Chojno, Chojno Nowe (koło p. Borowca), Chojno Nowe (zatoczka), Chojno Nowe  (szkoła), Wojciechów,  Chojno Nowe  (kaplica), Chojno Nowe (Kanie), Anusin, Stasin Dolny, SiedliszczeM. Szajc, opiekun: Z. Wojtan
12:25Siedliszcze, Romanówka, Chojeniec, Gliny, SiedliszczeB. Kowalczyk, Opiekun: A. Iwaniuk
12:25Siedliszcze, Marynin, Kamionka, Lechówka, Bezek, SiedliszczeAutobus PKS Opiekun: E. Żelizko
12:25Siedliszcze, Majdan Zah., Wola Korybutowa, Borowo, SiedliszczeA. Kłos, Opiekun: D. Żmuda
12:25Siedliszcze, Brzeziny, Mogilnica, Bezek RSP, SiedliszczeM. Kocot, Opiekun: J. Poliszuk
13:25Siedliszcze, Janowica, Dobromyśl, Kulik, SiedliszczeM. Szajc, opiekun: Z. Wojtan
13:25Siedliszcze, Gliny, Chojeniec, Romanówka, SiedliszczeB. Kowalczyk, Opiekun: A. Iwaniuk
13:25Siedliszcze, Bezek, SiedliszczeM. Kocot, Opiekun: E. Żelizko
13:25Siedliszcze, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa (kapliczka), (skrzyżowanie), Tartak, Borowo, SiedliszczeA. Kłos, Opiekun: D. Żmuda
14:20Stasin Dolny (koło p. Parysza), Stare Chojno, Chojno Nowe (koło p. Borowca), Chojno Nowe (zatoczka), Chojno Nowe  (szkoła), Wojciechów,  Chojno Nowe  (kaplica), Chojno Nowe (Kanie), Anusin, Stasin Dolny, SiedliszczeM. Szajc, opiekun: Z. Wojtan
14:20Mogilnica (k. p. Adach), Mogilnica (szkoła), Brzeziny, Bezek, Bezek RSP, SiedliszczeAutobus PKS Opiekun: J. Poliszuk
14:20Siedliszcze, Majdan Zah., Wola Korybutowa, Chojeniec (kl. 0-III), SiedliszczeA. Kłos, Opiekun: D. Żmuda
14:20Siedliszcze, Gliny, Chojeniec, Romanówka, SiedliszczeB. Kowalczyk, Opiekun: A. Iwaniuk
14:20Siedliszcze, Krowica, Marynin, Kamionka, Lechówka, Bezek, SiedliszczeAutobus PKS Opiekun: E. Żelizko
15:10Siedliszcze, Borowo, Chojeniec, Gliny, Chojno Stare (k. p. Poliszuka)A. Kłos, Opiekun: D. Żmuda
15:10Siedliszcze, Janowica, Dobromyśl, Kulik, SiedliszczeM. Szajc, opiekun: Z. Wojtan
15:10Siedliszcze, Kamionka, BezekB. Kowalczyk, Opiekun: A. Iwaniuk
15:10Siedliszcze, Krowica, Stasin Dolny, Anusin, KanieM. Kocot, Opiekun: E. Żelizko