Od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III wracają do stacjonarnego nauczania.

Nauka zorganizowana zostaje w reżimie sanitarnym.

Proszę wszystkich rodziców do zapoznania się z wytycznymi dla szkół przygotowanymi przez MEiN GIS i MZ, które można m. in. znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10969 oraz na stronie MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Szkolne procedury bezpieczeństwa dostępne są na stronie internetowej placówki https://www.zssiedliszcze.lublin.pl  

Organizacja nauczania dzieci młodszych odbywać się będzie według planu zajęć obowiązującego przed 9 listopada 2020 r.

Na dotychczasowych zasadach pracuje świetlica i biblioteka szkolna. Bez zmian organizowane jest dożywianie dzieci.

Harmonogram dowozów i odwozów dzieci do szkoły:

Przywozy:

TrasaWyjazd ze szkołyKierowca, opiekun
Chojno Stare – Romanówka – Chojno Nowe – Chojno Nowe Lewiatan – Anusin6,25p. Marek Szajc, p. Zofia Wojtan
Janowica – Dobromyśl – Kulik7,05p. Marek Szajc, p. Zofia Wojtan
Romanówka – Chojeniec6,50p. Andrzej Kowalczyk, p. Agnieszka Iwaniuk
Majdan Zahrodyński – Wola Korybutowa II – Wola Koryb. Tartak – Borowo6,25p. Marcin Kocot, p. Dorota Żmuda
Bezek6,50p. Adam Kłos, p. Dorota Żmuda
Kanie – Anusin – Krowica9,40p. Andrzej Kowalczyk, p. Zofia Wojtan
Chojeniec – Gliny9,40p. Adam Kłos, p. Agnieszka Iwaniuk
Bezek Skrzyż. – Kamionka – Marynin PKS, p. Monika Wodzik
Brzeziny – Mogilnica7,10PKS, p. Jacek Poliszuk

Odwozy:

TrasaWyjazd ze szkołyKierowca, opiekun
Chojno Stare – Romanówka – Chojno Nowe – Chojno Nowe Lewiatan – Anusin – Krowica12,20p. Marek Szajc, p. Zofia Wojtan
Janowica – Dobromyśl – Kulik13,10p. Marek Szajc, p. Zofia Wojtan
Romanówka – Chojeniec12,20p. Andrzej Kowalczyk, p. Agnieszka Iwaniuk
Majdan Zahrodyński – Wola Korybutowa II – Wola Koryb. Tartak – Borowo12,20p. Adam Kłos, p. Dorota Żmuda
Bezek12,20PKS, p. Elwira Żelizko
Brzeziny – Mogilnica – Bezek12,20p. Marcin Kocot, p. Jacek Poliszuk
Chojeniec – Kanie – Anusin – Krowica14,20 poniedziałek i piątekp. Adam Kłos, p. Zofia Wojtan
Chojeniec – Gliny14,20 poniedziałek i piątekp. Andrzej Kowalczyk, p. Agnieszka Iwaniuk
Chojeniec – Kanie – Anusin – Krowica15,05 wtorek, środa, czwartekp. Adam Kłos, p. Elwira Żelizko
Chojeniec – Gliny15,05 wtorek, środa, czwartekp. Andrzej Kowalczyk, p. Agnieszka Iwaniuk

W trybie zdalnym nauczania nadal pozostają oddziały klas IV – VIII.

Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu Aneta Dudek