Grafika z napisem ogłoszenie

Od 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. klasy I – III zostają objęte nauczaniem tzw. hybrydowym. Oznacza to, że dzieci uczyć się będą naprzemiennie: stacjonarnie w szkole i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w domach.

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7,45 i trwają zgodnie z tygodniowym planem nauczania. W obowiązującym wymiarze godzin prowadzone będą zajęcia obowiązkowe, dodatkowe oraz z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Świetlica szkolna pracuje w dotychczasowym wymiarze godzin. Dodatkowo zapewni opiekę dzieciom, które w danym dniu realizują zajęcia stacjonarne na terenie szkoły i których rodzice zawnioskują o objęcie ich opieką.

Biblioteka, stołówka pracują na dotychczasowych zasadach. Dowóz uczniów na zajęcia odbywać się będzie z wykorzystaniem autobusów szkolnych. Harmonogram kursów znajduje się poniżej.

W klasach IV – VIII utrzymany jest system nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W dalszym ciągu na terenie szkoły organizuje się nauczanie zdalne lub stacjonarne dla uczniów tych klas ze stwierdzoną niepełnosprawnością oraz dla których z innych przyczyn niemożliwa jest nauka zdalna w domu.

Oddział przedszkolny pracuje według dotychczasowych zasad.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauczania hybrydowego przekażą wychowawcy oddziałów.

W przypadku wątpliwości i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z wychowawcą, sekretariatem lub dyrektorem szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu

Aneta Dudek

Harmonogram pracy hybrydowej w klasach I – III

od 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r.

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
SZKOŁAIaIaIIIcIIIcIIIc
 SZKOŁAIIaIIaIIcIIIaIIIa
 SZKOŁAIIIbIIIbIIbIIbIc
 SZKOŁAIIcIIcIcIbIb
DOMIIIcIIIcIaIaIa
 DOMIIIaIIIaIIaIIaIIb
 DOMIIbIIbIIIbIIIbIIIb
 DOMIbIbIIIaIIcIIc
 DOMIcIcIbIcIIa

Harmonogram przywozu i odwozu

dzieci sześcioletnich i klas I – III na zajęcia szkolne

od dnia 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r.

 poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
przywóz na zajęcia wszystkie trasy oprócz wymienionych poniżej7,007,007,007,007,00
Borowo i „poprzeczka”6,506,506,506,506,50
Kulik7,107,107,107,107,10
odwóz oprócz poniższych12,5013,2012,5013,2012,50
Kulik13,1513,4513,1513,4513,15

Podane godziny są godzinami wyjazdu ze szkoły