Powrót do stacjonarnej pracy dzieci Przedszkola Samorządowego w Siedliszczu oraz oddziałów przedszkolnych

Od dnia 19 kwietnia 2021 r. dzieci z Przedszkola Samorządowego w Siedliszczu oraz oddziałów przedszkolnych wracają do pracy w systemie stacjonarnym.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonymi Ramowymi rozkładami dnia. Na dotychczasowych zasadach dzieci  z oddziałów przedszkolnych będą mogły korzystać z opieki świetlicowej.

Wychowawcy oddziałów poinformują rodziców o organizacji pracy.

Harmonogram przywozu i odwozu dzieci sześcioletnich na zajęcia:

 poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
przywóz7,157,157,157,157,15
odwóz12,5013,2012,5013,2012,50

godziny są godzinami wyjazdu ze szkoły

Zajęcia uczniów klas I – VIII w dalszym ciągu prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu
Aneta Dudek