Odpowiadając na zagrożenia wynikające z pandemii i wynikająca z tego zwiększona potrzeba dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej Ministerstwo Edukacji i Nauki przy współpracy z Fundacją Drabina Rozwoju stworzyło poradnię on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego „Zawsze jest jakieś wyjście”.

Poradnia umożliwia indywidualne spotkania indywidualne oraz terapię grupową.

Osoby potrzebujące wsparcia, korzystając ze strony  „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć.

Rejestracja odbywa się poprzez  stronę .

Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online