Życie dzikich zwierząt uzależnione jest od pożywienia, jakiego dostarcza im przyroda. Zima jest dla nich najtrudniejszym okresem. Ptaki, które żywią się owadami i drobnymi płazami na czas zimy odleciały do ciepłych krajów. Pozostały tylko te, które żywią się nasionami i owocami roślin, jednak obfite opady śniegu utrudniają im dostęp do pożywienia. Często w poszukiwaniu jedzenia zbliżają się do zabudowań ludzkich. Pomoc człowieka może uratować niejedno ptasie życie. W związku z tym dzieci z naszego przedszkola po raz kolejny przyłączyły się do akcji dokarmiania ptaków i postanowiły pomóc naszym ptasim przyjaciołom. Akcja trwać   będzie przez   cały     okres zimowy, aż do wiosny. Podczas dokarmiania ptaków dzieci uświadomiły sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych, zimowych warunków. Jednocześnie jest to doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na los zwierząt. Największą nagrodą i zapłatą dla dzieci jest świergot ptaków w „Ptasiej stołówce”.