Na XVI edycję Diecezjalnego Konkursu literacko-plastyczno-fotograficznego o św. Janie Pawle II pod hasłem „Święci artyści w służbie Boga”” wpłynęło 327 prac w poszczególnych kategoriach z 32 szkół powiatu chełmskiego i Archidiecezji Lubelskiej:

  • prace plastyczne, w trzech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe kl. 0-III, szkoły podstawowe kl. IV-VI, kl. VII SP, gimnazja i szkoły ponad gimnazjalne),
  • prace literackie, w dwóch kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa kl. IV-VI, kl. VII SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne),
  • prace fotograficzne, w jednej kategorii wiekowej (kl. VII SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).

Komisja w składzie: 

Ireneusz Boguszewski – instruktor fotografii

Piotr Tymochowicz – artysta plastyk

Olga Bańka – artysta plastyk

Michał Okoń – informatyk

Małgorzata Posturzyńska – katecheta

Jerzy Wojtan – polonista

Anna Kania – polonista

w dniu 1 grudnia  b.r. dokonała oceny prac. Lista laureatów konkursu dostępna jest pod TYM linkiem.