Na XVII edycję Diecezjalno-Powiatowego Konkursu literacko-plastycznego o św. Janie Pawle II pod hasłem „Przez Maryję do świętości – św. Stanisław Kostka” wpłynęło 466 prac w poszczególnych kategoriach z 39 szkół powiatu chełmskiego i Archidiecezji Lubelskiej:

  • prace plastyczne, w trzech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe kl. 0-III, szkoły podstawowe kl. IV-VII, kl. VIII SP, gimnazja i szkoły ponad gimnazjalne),
  • prace literackie, w dwóch kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa kl. IV-VII, kl. VIII SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne),
  • prace fotograficzne, w jednej kategorii wiekowej (kl. VI – VIII SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).

Komisja w składzie:

  • Ireneusz Boguszewski – instruktor fotografii
  • Piotr Tymochowicz – artysta plastyk
  • Renata Boguszewska – artysta plastyk
  • Jerzy Wojtan – polonista
  • Marek Seroczyński – polonista

przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

Praceplastyczne: kl. 0-IIISP„Maryja – Królowa Polski” – portret

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Opiekun
Laureat Julia Tatysiak SP w Okszowie Marta Pamulska
Laureat Szymon Stasiak SP w Siedliszczu Małgorzata Lekan-Poliszuk
Laureat Lena Kołtun SP w Kamieniu Anna Kozyrska
Laureat Julia Pedo SP w Dorohusku Joanna Koguciuk
Laureat Natalia Sapko SP w Siedliszczu Joanna Sowa
Laureat Aleksandra Gerkowicz SP nr 6 w Lublinie Bożena Lenart
Laureat Natalia Wójcik SP nr 50 Lublin Joanna Szcześniak
Laureat Zofia Komarek SP w Juliopolu Zofia Komarek
Laureat Fabian Sobczuk SP w Teresinie Agnieszka Grabowska
Laureat Roksana Pasieczna NSP w Wólce Kańskiej Agnieszka Remiś

Praceplastyczne: kl. IV-VIISP„Ilustracja do przytoczonego opowiadania o św Stanisławie Kostce”

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Opiekun
Laureat Julia Grabowska  SP w Żółtańcach Krystyna Drob
Laureat Teresa Gwarda SP w Żmudzi Dorota Ostrowska
Laureat Agnieszka Duda SP w Teresinie Agnieszka Grabowska 
Laureat Emilka Siedlecka SP w Siedliszczu Renata Boguszewska
Laureat Julia Kiełbus SP w Sielcach Alicja Sędłak
Laureat Paweł Zduńczuk SP w Pawłowie Ks. Wiktor Łopuch
Laureat Aleksandra Wdowicz SP w Wólce Kańskiej Agnieszka Remiś
Laureat Julia Dębczak SP w Nałęczowie Jadwiga Wojrak
Laureat Justyna Kucia  SP w Lisznie Danuta Kosut
Laureat Dominika Dejnek SP w Siedliszczu Renata Boguszewska

Praceplastyczne: kl. VIIISP, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne„Sceny z życia św Stanisława Kostki” – komiks

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Opiekun
I Urszula Dudek LO w Siedliszczu Ks. Bartłomiej Zwoliński
I Zuzanna Pigiel II LO Chełm Barbara Łaska
I Kinga Brzozowiec SP w Siedliszczu Małgorzata Posturzyńska
II Olga Dziewulska II LO w Chełmie Krzysztof Olejniczak
III Zuzanna Bojarczuk II LO w Chełmie Krzysztof Olejniczak
III Agnieszka Królicka II LO w Chełmie Krzysztof Olejniczak

Praceliterackie: kl. IV-VIISP „Krótka modlitwa do patrona polskich dzieci i młodzieży św. StanisławaKostki”

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Opiekun
I Bartłomiej Hanczaruk SP w Wierzbicy Halina Rybaczuk
II Zuzanna Śliwińska SP w Siedliszczu Ewa Konik 
II Szymon Pogrebniak SP w Siedliszczu Ewa Konik
III Karolina Smolira SP Uher Alicja Semeniuk
wyróżnienie Aleksandra Żołnacz SP w Siedliszczu Ewa Konik
wyróżnienie Jagoda Batejko SP w Rejowcu Barbara Kwiatkowska
wyróżnienie Alicja Fedorowicz SP w Wólce Petryłowskiej Dorota Gmitruk
wyróżnienie Katarzyna Stępkowska SP w Siedliszczu Małgorzata Lekan-Poliszuk
wyróżnienie Michał Skibiński SP w Kamieniu Ks. Piotr Iwaniuszuk

Praceliterackie: kl. VIIISP, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne „Święte nieposłuszeństwo, czyli jak odnaleźć swojądrogę do Boga” – na podstawie życia św. Stanisława Kostki –opowiadanie

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Opiekun
I Patrycja Sędłak II LO w Chełmie Krzysztof Olejniczak
I Paulina Prażnowska  LO w Siedliszczu Bernarda Prażnowska
II Aleksandra Kazimierak  Gimnazjum w Wierzbicy Halina Rybaczuk , ks. Grzegorz Garbacz

Prace fotograficzne: kl. VIII SP, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne „Naród Bogiem silny – msze i uroczystości patriotyczno-religijne” –reportaż

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Opiekun
I Zuzanna Kosut SP w Lisznie Danuta Kosut
II Karolina Ślusarczyk Gimnazjum w Siedliszczu Ireneusz Boguszewski
III Aleksandra Ozimek SP w Siedliszczu Ireneusz Boguszewski