Zdjęcie nagrodzonych uczniów

W miesiącu październiku organizowany był przez Mały Samorząd konkurs plastyczny „Aktywności tak – używkom nie”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas I-III naszej szkoły.

Celem konkursu było:

-kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości społecznych;

– promowanie stylu życia wolnego od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy i przemocy;

-promowanie wspólnych, bezpiecznych form spędzania wolnego czasu z rodzina;

– zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami;

– kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i relacji w rodzinie;

– rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych;

– inspirowanie do tworzenia oryginalnych prac plastycznych promujących zdrowy styl życia;

W dniu 8 listopada 2021 roku odbyło siępodsumowanie konkursu i rozdanie nagród na które zaproszony został zastępca burmistrza pan Grzegorz Jędruszak oraz dyrektor naszej szkoły pani Aneta Dudek.

Nagrody otrzymali następujący uczniowie:

1 miejsce – Damian Mocior  klasa IIIc

1miejsce – Patrycja Mocior  klasa IIIc

2 miejsce – Anna Sawicka    klasa IIb

2 miejsce –  Sandra Zubczyńska  klas IIa

3 miejsce – Kinga Dudziak  klasa IIIc

3 miejsce Milena Parysz  klasa IIIc

Wyróżnienia otrzymali:

  • Zuzanna Jędruszak – klasa IIb
  • Maja Różańska – klasa IIb
  • Julia Duda – klasa IIa
  • Paulina Szemro – klasa IIa

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

                                                                                                 Organizator Mały Samorząd