Na stronie wydawnictwa WSiP.pl  można znaleźć plansze edukacyjne przydatne do realizacji zagadnień z języka polskiego.

Oto przykładowa tematyka  w/w plansz:

  1. postacie: Aleksander Fredro, Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz.
  2. zagadnienia: artystyczne teksty kultury, cechy baśni, film i gatunki filmowe, gwary i dialekty, mity, bajki , legendy, ortografia, osobowe i nieosobowe formy czasownika,  polscy laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, postacie biblijne, postacie mitologiczne, prasa, środki stylistyczne.