Od dnia 18 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą na tryb nauki naprzemiennej (hybrydowej). Klasy I – III kontynuują naukę w systemie stacjonarnym.

Zajęcia stacjonarne i zdalne prowadzone będą zgodnie z tygodniowym planem nauczania według poniższego harmonogramu.

Plan zajęć klas IV – VIII w systemie hybrydowym od 17 do 28 maja 2021 r.

Przypominamy, że dzień 27 maja 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ze względu na egzamin ósmych klas z języka angielskiego.