Pasowanie na czytelnika

    W lutym 2021 roku odbyła się Impreza Biblioteczna: „Pasowanie na czytelnika”.  Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania.

   Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki.

     Pierwszoklasiści odgadywali  bajkowe zagadki, rozwiązywali krzyżówkę, która sprawdzała ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Dużą atrakcją dla uczniów było „magiczne pudełko”, w którym znajdowały się przedmioty z popularnej literatury dla dzieci. Po takim wprowadzeniu czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani bibliotekarka dokonała pasowania każdego z uczniów.

     Mam nadzieję, że po tym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.