W ostatnich dniach  Mały Samorząd  naszej szkoły zorganizował spacer dla uczniów klas I-III na pobliski cmentarz w celu  pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszej miejscowości. Spacer alejkami cmentarza parafialnego był dla uczniów głębokim przeżyciem, wprowadził w nastrój refleksji, zadumy oraz wspomnień o osobach  zasłużonych dla naszej Ojczyzny. Dzieci pomodliły się i zapaliły znicze na Grobach Nieznanego Żołnierza  oraz minutą ciszy uczciły pamięć zmarłych  bohaterów.