Dzieci przy grobie nieznanego żołnierza

W ostatnich dniach października Mały Samorządu naszej szkoły wraz z uczniami klas I-III wybrał się na pobliski cmentarz. Uczniowie zapalili znicze na grobie Nieznanego Żołnierza oraz modlitwą upamiętnili bohaterstwo i poświęcenie żołnierzy, którzy walczyli za nasz region. Dla uczniów była to lekcja pokory, ale i uwrażliwienia na potrzebę pamiętania o bohaterach, którzy odeszli walcząc o nasza wolność.