23 października młodzież Zespołu Szkół w Siedliszczu pamiętając o nadchodzącym święcie zmarłych uporządkowała groby zmarłych nauczycieli oraz żołnierzy, które znajdują się na pobliskim cmentarzu parafialnym.

            Uczniowie zaopatrzeni w sprzęty ogrodnicze grabili liście, oczyszczali rabatki, myli pomniki. Klika dni później (30 października) młodzież złożyła na uprzątniętych mogiłach zakupione  przez szkołę wieńce oraz zapaliła znicze.

            Dzięki corocznemu prowadzeniu takich działań młodzież ma okazję poznać historię regionu oraz postaci zasłużonych dla Siedliszcza. Kształci postawę patriotyzmu, uczy szacunku do zmarłych, tradycji i historii. Opiekę nad młodzieżą sprawowali opiekunowie Samorządu Szkolnego.