Przywozy:

 

wyjazd ze szkoły godz. 6,40

trasa I:

Siedliszcze, Stasin Dolny, Chojno Stare, Chojno Nowe (k. p. Borowca), Wojciechów, Chojno Nowe (zatoczka), Chojno Nowe (szkoła), Chojno Nowe (kaplica), Chojno Stare (góra), Chojno Nowe pierwsze (k. p. Świecy), Anusin, Lipówki, Siedliszcze

 

trasa II:

Siedliszcze, Chojno Nowe (kaplica), Siedliszcze,

 

trasa III:

Siedliszcze, Wola Korybutowa (Tartak), Wola Korybutowa (kapliczka), Wola Korybutowa, Borowo, Gliny, Chojeniec (k. p. Madejka), Chojeniec (poprzeczka), Chojeniec (k. p. Gruszki), Chojeniec (zatoczka), Siedliszcze

 

trasa IV:

Siedliszcze, Majdan skrzyż., Majdan (k. p. Jędruszaka), Majdan (WTZ), Majdan (przy zalewie), Siedliszcze

 

 

wyjazd ze szkoły godz. 7,10

trasa:

Siedliszcze, Romanówka, Chojeniec (k.p. Gruszki), Chojeniec (k. p. Mysaka), Siedliszcze,

 

 

wyjazd ze szkoły godz. 7,15

trasa I:

Siedliszcze, Kulik, Dobromyśl, Janowica, Siedliszcze,

 

trasa II:

Siedliszcze, Kamionka, Lechówka, Krowica, Bezek Dębiński (skrzyżowanie), Siedliszcze

 

 

wyjazd ze szkoły godz. 7,20

trasa I:

Siedliszcze, Bezek RSP, Bezek Kolonia, Bezek, Bezek skrzyżowanie, Siedliszcze

Trasa II:

Mogilnica, Brzeziny (PKS)

 

wyjazd ze szkoły godz. 7,25

trasa:

Siedliszcze, Marynin, Siedliszcze skrzyżowanie, Siedliszcze,

 

wyjazd ze szkoły godz. 9,40

trasa:

Siedliszcze, Majdan skrzyżowanie, Borowo, Chojeniec, Gliny, Chojno Stare, Siedliszcze

 

 

Odwozy:

 

wyjazd ze szkoły godz. 12,25

 

trasa I:

Siedliszcze, Chojno Stare, Chojno Nowe, Wojciechów, Chojno Nowe (k. p. Świecy), Anusin, Stasin, Krowica, Siedliszcze skrzyżowanie, Marynin

 

trasa II:

Siedliszcze, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa (kapliczka), Wola Korybutowa (tartak), Wola Korybutowa (sklep), Borowo, Borowo (poprzeczka), Siedliszcze

 

trasa III:

Siedliszcze, Romanówka, Chojeniec (k. p. Misterka), Chojeniec (k. p. Gruszki), Chojeniec (poprzeczka), Siedliszcze

 

trasa IV:

Siedliszcze, Bezek, Kamionka, Lechówka, Siedliszcze

 

trasa V:

Siedliszcze, Brzeziny, Mogilnica, Siedliszcze

 

 

wyjazd ze szkoły godz. 13,25

 

trasa I:

Siedliszcze, Janowica, Dobromyśl, Kulik, Siedliszcze

 

trasa II:

Siedliszcze, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa (kapliczka), Wola Korybutowa (tartak), Wola Korybutowa (sklep), Borowo, Borowo (poprzeczka), Siedliszcze

 

trasa III:

Siedliszcze, Marynin, Kamionka, Lechówka, Bezek, Siedliszcze

 

 

wyjazd ze szkoły godz. 14,20

 

trasa I:

Siedliszcze, Chojno Stare, Chojno Nowe, Wojciechów, Chojno Nowe (k. p. Świecy), Anusin, Stasin, Krowica, Siedliszcze skrzyżowanie, Marynin

 

trasa II:

Siedliszcze, Wola Korybutowa, Borowo (poprzeczka), Gliny, Siedliszcze

 

trasa III:

Romanówka, Chojeniec (k. p. Misterka), Chojeniec (k. p. Gruszki), Borowo (poprzeczka), Chojeniec (k. p. Madejka), Gliny, Siedliszcze

 

trasa IV:

Siedliszcze, Bezek, Siedliszcze

 

 

wyjazd ze szkoły godz. 15,10

 

trasa I:

Siedliszcze, Janowica, Dobromyśl, Kulik, Siedliszcze

 

trasa II:

Siedliszcze, Majdan skrzyżowanie, Chojeniec, Gliny, Siedliszcze

 

trasa III:

Siedliszcze, Siedliszcze skrzyżowanie, Anusin, Kamionka, Siedliszcze

 

trasa IV:

Siedliszcze, Bezek, Siedliszcze