Dyrektor ZS w Siedliszczu informuje, że posiedzenie Rady Pedagogicznej zostaje przeniesione z dn. 28.08.2018r. na dzień 30.08.2018r. godz. 9:00. Jednocześnie przypominam, że egzaminy poprawkowe odbędą się w dn. 27 sierpnia 2018r. o godzinie 9:00.

Od dn. 28 sierpnia serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli do prac związanych z przygotowaniem nowego roku szkolnego.