5 czerwca 2020
Obchody Dnia Ochrony Środowiska online
W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

Obchodzony 5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma uświadamiać ludziom wysoki
stopień degradacji środowiska naturalnego na świecie, oraz przypominać, że obowiązkiem każdego z
nas jest odpowiedzialność za jego stan.
Nasza szkoła włączyła się w obchody tego dnia, poprzez różnorodne formy twórczości dziecięcej.
Najmłodsi uczniowie wykonali kolorowe kapelusze dla „Matki Ziemi”, stworzyli zabawki z odpadów,
napisali listy do swojej planety.
Artyści z klas IV – VII wykonali piękne prace dotyczące świata roślin i zwierząt Poleskiego Parku
Narodowego, który w tym roku świętuje swoje 30- lecie (wpłynęły 73 prace).
Twórcy z klas VI zaprojektowali stroje inspirowane naturą (wpłynęło 41 prac).
Dzień Ochrony Środowiska online koordynowały panie: Aneta Banaszak, Renata Boguszewska, Monika Gałka
Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji „Obchody Dnia Ochrony Środowiska w Szkole
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu”.