Zdrowie nasze i naszych bliskich zależy od każdego z nas.

Zwracam się więc do wszystkich uczniów i rodziców/opiekunów z apelem o bezwzględne przestrzeganie Procedur bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących w Przedszkolu Samorządowym Szkole Podstawowej w Siedliszczu w okresie pandemii COVID – 19.

Dyrektor Aneta Dudek