Nasza placówka bierze udział w projekcie „Mały miś w świecie wielkiej literatury”