Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, po raz ósmy, w poszczególnych miastach Polski odbyło się wspólne Narodowe Czytanie. W tym roku czytaliśmy wybrane nowele polskie, stanowiące kanon naszej literatury. Wspólnymi cechami tych tekstów jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi oraz refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Nasza biblioteka, jak w latach poprzednich, wzięła udział w tej inicjatywie. Bibliotekarze, wraz z polonistkami, panią Barbarą Nieworaj – Czmudą i panią Julitą Nowakowską, przygotowali z uczniami czytanie wybranych nowel. Dzieci czytały fragmenty następujących utworów: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa i „Sachem” Henryka Sienkiewicza. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego czytania za rok.