Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, po raz ósmy, w poszczególnych miastach Polski odbyło się wspólne Narodowe Czytanie.  W tym roku czytaliśmy wybrane nowele polskie, stanowiące kanon naszej literatury. Wspólnymi cechami tych tekstów jest polskość połączeniu  z treściami uniwersalnymi oraz  refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem.                                                                                                                   Nasza biblioteka, jak w latach poprzednich, wzięła udział w tej  inicjatywie. Bibliotekarze, wraz z  polonistkami, panią Barbarą Nieworaj – Czmudą i panią Julitą Nowakowską, przygotowali z uczniami czytanie wybranych nowel. Dzieci czytały fragmenty następujących utworów: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa i „Sachem” Henryka Sienkiewicza.                    

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego czytania za rok.