Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie dzieł Aleksandra Fredry, w 2014 roku – „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, a w ubiegłym roku „Lalki” Bolesława Prusa.

 W tym roku po raz pierwszy Polacy mogli sami wybrać dzieło do piątej edycji Narodowego Czytania. W internetowym głosowaniu wybierali spośród pięciu propozycji: „Chłopi” Władysława Reymonta, „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Popioły” Stefana Żeromskiego oraz „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Tegoroczna edycja nawiązuje do ustanowionego przez Sejm i Senat Roku Henryka Sienkiewicza. W 2016 r. przypada 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci pisarza.

  Nasza szkoła również włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji, której celem jest popularyzacja czytelnictwa, promocja dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości, poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.  „Quo vadis” czytano w klasach, zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. W bibliotece każdy  mógł  przeczytać ulubiony fragment powieści. W akcję włączyli się również rodzice, którzy chętnie wrócili do tej lektury. Imprezie towarzyszył quiz dotyczący życie i twórczości H. Sienkiewicza oraz okolicznościowa wystawa różnych wydań „Quo vadis” zgromadzonych przez bibliotekę szkolną.