Dzieci z naszego przedszkola biorą czynny  udział w pilotażowym ogólnopolskim projekcie pt. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Udział w programie skłonił nas do napisania innowacji pedagogicznej  -Moja przyjaciółka książka. W ramach tego przedsięwzięcia w listopadzie gościliśmy w grupie Motylków dzieci ze szkoły podstawowej, które przeczytały naszym  przedszkolakom ciekawe opowiadania i bajki o Misiach.