Międzynarodowy Dzień Lasów został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, od 2012 r. dzień ten obchodzony jest na całym świecie.

    Obchody mają na celu rozbudzenie w społeczności całego świata świadomości znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca wszystkie kraje do podejmowania działań służących pogłębianiu wiedzy o roli i znaczeniu lasów. Inwestowanie w edukację leśną może zmienić świat na lepsze.

    Nasza biblioteka również włączyła się w obchody tego ważnego święta. Bibliotekarki zorganizowały Imprezę Biblioteczną: „Odkrywamy tajemnice lasu” w której uczestniczyły dzieci z klas II i III. Uczniowie z klas IV i VI brali udział w zajęciach „Tajemnice lasu”. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się między innymi o nowych odkryciach dotyczących lasu i drzew, leśnika z Niemiec Petera Wohllebena, który swoje badania opisał w książce ”Sekretne życie drzew”.

     Autor swoją naukową analizą udowodnił, że drzewa odczuwają ból, mają pamięć i własną osobowość. Potrafią się wspierać, przekazywać informacje i pomagać swojemu potomstwu przystosować się do nowych warunków klimatycznych. Po zapoznaniu się z tymi rewelacyjnymi faktami spacer po lesie lub parku staje się już zupełnie innym doświadczeniem. Potwierdza to znaną tezę , że z przyrodą stanowimy nierozerwalną jedność.