Starostwo Powiatowe w Chełmie było organizatorem XX Powiatowego Konkursu „Palmy i Pisanki Wielkanocne”, którego celem jest propagowanie twórczości związanej z tradycjami Świąt Wielkanocnych oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocy.

Uczennice naszej szkoły zostały laureatkami tego, tradycyjnego już konkursu:

II miejsce w zdobyła Marta Młynarczyk (w kategorii pisanka tradycyjna)

wyróżnienia otrzymały:

Blanka Szczepaniak (w kategorii pisanka współczesna)

Wiktoria Konik (w kategorii palma)

15 kwietnia 2018 r., na uroczystym podsumowaniu konkursu, dziewczyny odebrały nagrody z rąk Starosty,

Pana Tomasza Szczepaniaka.