W lutym i marcu 2019 roku nasza biblioteka i świetlica szkolna wzięły udział w II edycji kampanii edukacyjnej: Łącza Nas Ptaki, pod patronatem Fundacji Psubraty. Akcja skierowana była do uczniów szkól polskich i francuskich, gdyż mimo ciągłego spadku  liczebności ptasich populacji w Europie, we Francji ginie rocznie ponad 17 milionów ptaków. W bibliotece zostały przeprowadzone warsztaty, które  przybliżyły dzieciom zagadnienia związane z migracjami ptaków. Omówiono również różne zagrożenia i nasze możliwości poprawienia sytuacji ptaków. Uczniowie napisali listy do swoich rówieśników we Francji z prośbą o opiekę nad ptakami. Wykonaliśmy także prace plastyczne przedstawiające zagrożone ptaki siewkowe w ich naturalnym środowisku. Dzięki temu poznaliśmy bliżej życie takich ptaków jak: kulik wielki, batalion, rycyk, słonka, czajka, kszyk.  Wszystkie wypracowane materiały zostały wysłane do dzieci we francuskich szkołach, w regiony gdzie ginie najwięcej ptaków. Na szczęście nie wszyscy mieszkańcy Francji postępują w ten sposób i wielu sprzeciwia się takiemu działaniu. Chcieliby wprowadzenia prawa, które podobnie jak w innych krajach Europy, będzie chroniło te rzadkie ptaki.
LINK DO FILMU