Drukarki 3D zakupione w ramach projektu Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Rozwój kreatywnego myślenia, jak najlepsze przygotowanie do kontynuacji nauki na kolejnych etapach kształcenia oraz rozwój kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, to cele, które wyznaczają pracę nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Siedliszczu. W ich realizację wpisuje się udział w projekcie „Laboratoria przyszłości” i zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych wzbogacających proces edukacyjny oraz umożlwiający zdobywanie praktycznych umiejętności dzieci i młodzieży.

Dzięki otrzymanemu wsparciu Szkoła Podstawowa w Siedliszczu zostanie wyposażona w drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie na łączną kwotę 142 800,0 zł.

Do chwili obecnej do szkoły trafiły już pierwsze pomoce: roboty, długopisy 3D wraz z potrzebnymi materiałami eksploatacyjnymi, mikroporty, teleskopy, oscyloskop, krzesełka do sal lekcyjnych, zestaw laboratoryjny do zajęć z fizyki, chemii i geografii, mikrofony nagłowne nagrywarki zewnętrzne to część wyposażenia, które już trafiło do placówki.

Kolejna tura wyposażenia dostarczona zostanie w najbliższym czasie.

Zakupiony sprzęt pozwoli poprzez zabawę rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia, analizowania danych i rozwiązywania złożonych, rzeczywistych problemów. Szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwiania umiejętności.