Drodzy Uczniowie i Rodzice,

od dnia 1 czerwca 2020 r. organizujemy w szkole konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów. Zachęcamy do skorzystania z tej formy spotkania „na żywo” wszystkich, którzy otrzymali informacje o grożącej ocenie niedostatecznej na koniec roku szkolnego, chcieliby poprawić proponowaną ocenę końcoworoczną lub potrzebują pomocy w zrozumieniu omawianych na treści.

Zainteresowani uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w zajęciach nauczycielowi prowadzącemu i ustalają z nim datę i godzinę spotkania.

Konsultacje prowadzone będą z zachowaniem obowiązujących zasad higieny i procedur bezpieczeństwa.

W tym czasie czynna będzie także biblioteka szkolna. Do Waszej dyspozycji będzie także pedagog i psycholog szkolny.

Harmonogram konsultacji: