Cele Konkursu:

  • Pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród dzieci młodzieży szkolnej.
  • Poznanie sylwetek  wielkich Polaków mających wpływ na kształtowanie losów naszej ojczyzny.
  • Ukazywanie naszych bohaterów narodowych jako pozytywnych wzorców do naśladowania.

REGULAMIN

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas V- VIII.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie karty konkursowej (do pobrania w bibliotece).
  3. Wypełnione karty należy złożyć w bibliotece do dnia 18 października  2019 roku.
  4. Kartę konkursową  należy podpisać : imię, nazwisko i klasa.
  5. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie !

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedliszczu

Biblioteka Szkolna ZS im. H. Sienkiewicza

Monika Wodzik – nauczyciel  historii