KONKURS WIEDZOWY
                                            „DROGI KU WOLNOŚCI”
 
Cele:

  • rozbudzanie uczuć i wartości patriotycznych,
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski,
  • kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni,
  • zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy.

REGULAMIN

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej kl. V- VIII i gimnazjum kl. III.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie karty konkursowej (do pobrania w bibliotece).
  3. Wypełnione karty należy złożyć w bibliotece do dnia 19 X 2018 roku.
  4. Kartę należy podpisać : imię, nazwisko i klasa.
  5. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie !
 

Organizatorzy:

Biblioteka Publiczna w Siedliszczu

Biblioteka szkolna Z. S. w Siedliszczu