CELE KONKURSU:

 1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.

 2. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

 3. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

REGULAMIN

  1. Konkurs adresowany jest dla dzieci z klas I – III.
  2. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne zarówno płaskie jak i przestrzenne.
  3. Praca powinna zawierać na odwrocie dane autora: imię, nazwisko oraz klasę.
  4. Kryteria oceny:

– samodzielność,

– pomysłowość,

– zgodność pracy z tematem,

– walory artystyczne.

       5. Prace należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 25 października 2021 r.

       6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.

       7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych na   

          stronie internetowej szkoły i bibliotek.

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedliszczu

Biblioteka Szkolna Z. S. im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu