Cele konkursu:

– promocja czytelnictwa;

– zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych   z literaturą w formie plastycznej;

– zainteresowanie młodego czytelnika książką;

– rozwijanie talentów artystycznych;

– poznawanie oryginalnych technik plastycznych;

– zachęta do aktywności na forum szkoły.

                                                    REGULAMIN

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III.
  2. Zadaniem uczestników jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej ilustrację zdarzenia lub postaci z ulubionej książki.
  3. Prace można wykonać dowolną techniką (rysowanie, malowanie farbami, wyklejanie i inne techniki).
  4. Rozmiar pracy dowolny.
  5. Każda praca musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa. Należy podać również tytuł książki, której praca dotyczy.

 6.  Oceny dokona komisja konkursowa, biorąc pod uwagę:

– estetykę wykonania,

– własną interpretację tematu,

– kompozycję pracy,

– samodzielność wykonania.

7. Prace można składać do dnia 23 X 2020 r. do biblioteki szkolnej.

8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedliszczu

Biblioteka Szkolna Z.S. w Siedliszczu

Wychowawcy klas

Świetlica szkolna