KONKURS PLASTYCZNY

         „Dzień  moich wakacji”

 
Cele:

 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci,
 • wzbogacanie warsztatu plastycznego i doskonalenie różnorodnych form i technik plastycznych,
 • uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku,
 • promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie.

 
REGULAMIN

 1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I- IV.
 2. Przedmiotem konkursu jest własnoręcznie wykonana praca plastyczna , dowolną techniką plastyczną , format A4.
 3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię i klasa.
 4. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 5. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, samodzielność wykonania, ogólny wyraz artystyczny, umiejętność doboru technik plastycznych.
 6. Prace należy złożyć w bibliotece do dnia 19 X 2018 roku.
 7. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy:

Biblioteka  Publiczna w Siedliszczu

Biblioteka Z. S. w Siedliszczu