Konkurs plastyczno- literacki

„Moja ulubiona postać z książki”

Cele:

  • promocja literatury dziecięcej,
  • rozwijanie talentów literackich i plastycznych,
  • propagowanie kultury języka polskiego,
  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

REGULAMIN

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej.
  2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać dowolną techniką plastyczną postać z wybranej książki oraz opisać swojego bohatera.
  3. Każdy z uczestników powinien złożyć swoją prace formatu A4 lub A3 , (opatrzoną informacją imię, nazwisko, klasa) do biblioteki  do dnia 8 lutego 2019 roku.
  4. Oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury.
  5. Kryteria oceny:

– samodzielność wykonania pracy,
– estetyka i ogólne wrażenie artystyczne,
– poprawność ortograficzna i gramatyczna opisu.6.
6. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody książkowe i rzeczowe.
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

Organizatorzy:

Biblioteka szkolna

Świetlica szkolna