CELE KONKURSU:

1. Upamiętnienie wydania ballad i romansów Adama Mickiewicza w pierwszym tomie Poezyj w dwusetną rocznicę tego wydarzenia.

2. Poznanie treści i wymowy poszczególnych utworów oraz ich popularyzacja.

3. Zachęcanie uczniów do rozwijanie kreatywności i prezentowania własnych pomysłów artystycznych.

REGULAMIN

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas IV- VIII.
  2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej będącą  ilustracją do dowolnej ballady Adama Mickiewicza. Do pracy należy dołączyć również krótki opis zilustrowanej sceny.
  3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne o dowolnym formacie, zarówno płaskie jak i przestrzenne.
  4. Praca powinna zawierać na odwrocie dane autora: imię, nazwisko oraz klasę.
  5. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:

– zgodność z tematem konkursu,

– pomysłowość,

– oryginalność,

– walory artystyczne,

– stopień trudności wykonania.

       6.  Prace należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 21 X  2022 r.

       7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.

       8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac konkursowych na  

          stronie internetowej szkoły i bibliotek.

Organizatorzy:

Biblioteka Z.S. im. H. Sienkiewicza

Świetlica szkolna

Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Iwaniuka